Tuyển kĩ sư và chỉ huy trưởng công trình tại Thành Phố Hồ Chí Minh