Lễ ký kết hợp đồng thi công xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2