Thư mời chào giá đấu giá tài sản (Xe ô tô Mercedes – Ben S400, BKS: 30A – 68225)