Biệt thự đơn lập – Ngoại giao đoàn

Biệt thự đơn lập – Ngoại giao đoàn


Tổng quan dự án

Khu Ngoại Giao Đoàn nằm tại khu đô thị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có quy mô lớn lên tới 26 857 m2. Dự án xây dựng với tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và phục vụ cho mục đích ngoại giao, đối ngoại.

Vị trí
Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Loại dự án

Dân cư - Biệt thự thấp tầng

Tổng mức đầu tư

650.000.000.000 VNĐ

Thời gian hoàn thành

2010 – 2015

HOÀN THÀNH
100%
CƠ ĐIỆN
100%
Chi tiết
  • Vị trí:

    Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội