TRỤ SỞ TỈNH ỦY VÀ CÁC BAN ĐẢNG TỈNH YÊN BÁI

TRỤ SỞ TỈNH ỦY VÀ CÁC BAN ĐẢNG TỈNH YÊN BÁI


Tổng quan dự án

Mục tiêu, quy mô của dự án

Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu làm việc cho cán bộ Tỉnh ủy và các Ban Đảng của tỉnh; phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành của tỉnh Yên Bái.

Địa điểm xây dựng

Toàn bộ khu đất được có diện tích khoảng 25.700 m2 thuộc địa giới hành chính phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ranh giới được xác định như sau:

  • Phía Tây Bắc giáp: khu dân cư hiện hữu
  • Phía Tây Nam giáp: Nhà khách Đồng Tâm và đường Yên Ninh
  • Phía Đông Bắc giáp: đất khu dân cư hiện hữu
  • Phía Đông Nam giáp: trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và đất khu dân cư hiện hữu

Quy mô dự án

Bao gồm các hạng mục phá dỡ công trình hiện trạng; hạng mục đầu tư xây mới; các hạng mục phụ trợ và trang bị hệ thống thiết bị phục vụ vận hành dự án.

VỊ TRÍ

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

LOẠI HÌNH DỰ ÁN

Dự án nhóm B - Dự án Công vụ

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

200.091.000.000 VNĐ

CHỦ ĐẦU TƯ

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái

Tiến độ thân
Tháng 11-2023 45%