Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (Gói thầu 11)

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (Gói thầu 11)


Tổng quan dự án

Quy mô của gói thầu số 11

Gói thầu số 11 có giá 1.387,582 tỷ đồng.

Phạm vi công việc

– Thi công Cọc khoan nhồi thí nghiệm thăm dò D1000: Khối lượng 10 cọc.

– Thi công cọc khoan nhồi Nhà Để Xe Cao Tầng Kết Hợp Dịch Vụ Phi Hàng Không PNA: 1378 cọc.

– Thi công cọc khoan nhồi Nhà Ga Hành Khách PTB: 1202 cọc.

– Thi công cọc khoan nhồi cầu đường tầng EDW: 463 cọc

– Thi công cọc khoan nhồi  hạng mục phụ trợ nhà UC+STP: UC 104 cọc, STP 65 cọc, POT 32 cọc.

– Thi công cọc khoan nhồi  hạng mục cầu nhánh C2: 21 cọc

* Nhà thầu sẽ chi khu vực thi công thành 8 zone: Thi công trong 3 giai đoạn (Chi tiết xem bản vẽ BPTC-TSN-CKN-05)

– Giai đoạn 1: Bao gồm các zone 1.1; 2.1; 3.1; 4; 5.1; 6.1; 7.1; 8 với số lượng cọc là 1774 cọc

– Giai đoạn 2: Bao gồm các zone 2.2; 3.2; 5.2; 7.2 với số lượng cọc là 1319 cọc

– Giai đoạn 3: Bao gồm các zone 1.2; 2.3; 6.2 với số lượng cọc là 142 cọc

* Các công việc chính:

+ Cung cấp vật tư và thi công xây dựng hoàn thiện Cọc khoan nhồi đại trà theo Hồ sơ thiết kế được duyệt;

+ Đào xúc, vận chuyển đổ thải theo quy định;

+ Vệ sinh, hoàn trả mặt bằng

Tiến độ thi công

Tiến độ thi công gói thầu là 289 ngày tính từ ngày khởi công, bàn giao mặt bằng.

Tiến độ thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm thăm dò: 5 ngày

Tiến độ thi công cọc đại trà: Tổng tiến độ thi công cọc đại trà là 150 ngày. Nhà thầu sẽ chia làm 3 giai đoạn thi công

– Giai đoạn 1: 1774 cọc thi công trong 70 ngày

– Giai đoạn 2: 1319 cọc thi công trong 90 ngày bắt đầu sau khi thi công giai đoạn 1: 42 ngày

– Giai đoạn 3: 172 cọc thi công trong 42 ngày bắt đầu sau khi thi công giai đoạn 2: 66 ngày

Tên Dự án

Xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

VỊ TRÍ

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

LOẠI HÌNH DỰ ÁN

Dự án Công

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng công ty cảng hàng không Viêt Nam - CTCP

Tiến độ phần ngầm
Tháng 11-2023 80%