DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH


Tổng quan dự án

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc là thi công xây dựng các hạng mục khu vực nhà máy chính (Power Block) công trình nhà máy nhiệt Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 bao gồm kế hoạch thực hiện, cung cấp tất cả nhân công, vật tư, thiết bị và tất cả các yêu cầu cần thiết khác cho việc thi công toàn bộ các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Phạm vi công việc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các công tác sau:

 • Nghiên cứu kết quả khảo sát hiện có của nhà máy ở các bước thiết kế trước do Chủ đầu tư thực hiện (thiết kế cơ sở của Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục san lấp mặt bằng của Dự án).
 • Nghiên cứu kết quả khảo sát bổ sung và các tài liệu thiết kế (bao gồm các bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công) do BÊN A cung cấp.
 • Thực hiện việc thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc khu vực nhà máy chính (Power Block) đáp ứng yêu cầu như trong Yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements).

Công việc cụ thể

 • Switchyard Control Building
 • Switch Yard Area 220kV (NT3)
 • Switch Yard Area 500kV (NT4)
 • Transmission Line
 • Internal Road System for Switchyard Area
 • Fencing, Main Gate and Sub-Gates for Switch Yard Area
 • Cable Trench System
 • Storm Water Discharge System (up to Interconnection Point) for Switchyard Area
Tên Dự án

Thi công xây dựng các hạng mục thuộc khu vực Sân phân phối 220kV và 500kV cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch

VỊ TRÍ

KHU CÔNG NGHIỆP ÔNG KÈO, XÃ PHƯỚC KHÁNH, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

LOẠI HÌNH DỰ ÁN

Dự án Công

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Tiến độ
Tháng 11-2023 55%