BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG


Tổng quan dự án
Thông tin Dự án

Dự án Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2 dự kiến sẽ khoảng 10 ha, bao gồm dự án cho giai đoạn trước mắt khoảng 5 ha và dự phòng cho mở rộng khi cần khoảng 5 ha.

Thông tin Hợp đồng

Tổng mức đầu tư dự án là 547.117.711.000 đồng, trong đó các hạng mục nội dung công việc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK đảm nhận bao gồm: Toàn bộ hạng mục công việc thuộc khối K1, K2, khối hạ tầng, khối phụ trợ, chiếm 90,34% tổng khối lượng công việc.

Tên Dự án

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

VỊ TRÍ

HÀ NAM

LOẠI HÌNH DỰ ÁN

Dự án Dân dụng

CHỦ ĐẦU TƯ

BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

Tiến độ
10%