Thư mời chào giá cạnh tranh thanh lý mua MMTB/CCDC/Cốt pha nhôm đã qua sử dụng tại kho Ngoại Giao Đoàn