Tuyển dụng
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK

Để đăng ký ứng tuyển, các ứng viên vui lòng download mẫu Lý lịch dưới đây, điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi đến Phòng Tuyển dụng, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lanmak.

Download mẫu Lý lịch ứng viên