Tin tức
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
(08/06/2019)

Ngày 07/06/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak, phòng hội trường tầng KT tòa nhà N04B-T1 Khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua các nội dung gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; tờ trình dự kiến mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát 2019 … 

Dự báo tình hình kinh tế năm 2019 và các năm tiếp theo còn nhiều biến động, khó khăn và thách thức nhưng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cổ đông là Tổng công ty xây dựng Hà Nội và các cổ đông khác, Lãnh đạo và toàn thể CNCNV Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

HĐQT cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông làm nên sự thành công của Đại hội và cố gắng hơn nữa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2019 đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội:


LANMAK
Các tin đã đưa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |