Tin tức
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
(31/05/2017)

     Ngày 26/05/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak, phòng hội trường tầng KT tòa nhà N04B-T1 khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

   Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua các nội dung gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; tờ trình dự kiến mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát 2017 … 

  Các cổ đông ghi nhận và đánh giá cao kết quả Công ty đã đạt được năm 2016, toàn thể cán bộ, công nhân Công ty đã nỗ lực và vượt qua năm 2016 để hoành thành xuất sắc vượt mức các chỉ tiệu kế hoạch đề ra với doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt: 1,586,647 tỷ đồng tương đương 111% kế hoạch. Điều đó khẳng định được năng lực mạnh mẽ của Công ty Lanmak ở thời điểm hiện tại và là cơ sở để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2017 và phát triển bền vững ở các năm tiếp theo.

  Dự báo tình hình kinh tế năm 2017 và các năm tiếp theo còn nhiều biến động, khó khăn và thách thức nhưng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cổ đông là Tổng công ty xây dựng Hà Nội và các cổ đông khác, Lãnh đạo và toàn thể CNCNV Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

  Đai hội thông cũng đã biểu quyết, thay đổi bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Thành viên hội đồng quản trị:

-          Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT

-          Ông Hoàng VIệt Hùng

-          Ông Đặng VIệt Thanh

-          Ông Nguyễn Thành Đạt

-          Ông Đặng Thái Sơn

Thành viên ban kiếm soát:

-          Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban kiểm soát

-          Nguyễn Thị Thu Hường

-          Đinh Văn Nghịnh

HĐQT cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông làm nên sự thành công của Đại hội và cố gắng hơn nữa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2017 đã đề ra.

  Một số hình ảnh đại hội:

Ông Đặng Thái Sơn – Phó tổng giám đốc xin ý kiến thông qua chương trình, qui chế tổ chức phiên họp, quyết định biểu quyết của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ông Đặng Việt Thanh – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Ông Hoàng Việt Hùng  Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

 

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội 


LANMAK
Các tin đã đưa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |