Tin tức
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018
(28/06/2018)

 Ngày 25/05/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak, phòng hội trường tầng KT tòa nhà N04B-T1 khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

   Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua các nội dung gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; tờ trình dự kiến mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát 2018… 

  Dự báo tình hình kinh tế năm 2018và các năm tiếp theo còn nhiều biến động, khó khăn và thách thức nhưng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cổ đông là Tổng công ty xây dựng Hà Nội và các cổ đông khác, Lãnh đạo và toàn thể CNCNV Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

  Đai hội thông cũng đã biểu quyết, thay đổi bổ sung nhân sự thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Việt Thanh theo đơn từ nhiệm
 
- Bầu bổ sung ông Lê Trần Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
 

HĐQT cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông làm nên sự thành công của Đại hội và cố gắng hơn nữa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2018 đã đề ra.

 Dưới đây là một số hình ảnh đại hội:

 

 

 

LANMAK
Các tin đã đưa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |