Tin tức
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
Lanmak - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
(07/05/2016)

Ngày 06/05/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Bất động sản lanmak đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự đại hội có các cổ đông của Công ty, Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, thành viên HĐQT Công ty, Ban điều hành Công ty, Trưởng các đơn vị thành viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak .

 

Dưới đây là hình ảnh trong đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

 

Đoàn chủ tịch điều hành các nội dung tại Đại hội.

 

Ông Hoàng Việt Hùng - Tổng giám đốc công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

 

Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội

  Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung 


Lanmak
Các tin đã đưa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |