Lĩnh vực hoạt động
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÃI CHÁY CW1
(20/11/2009)
  • Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Quảng Ninh.
  • Địa điểm Xây dựng: Quảng Ninh.
  • Thời gian thực hiện: 2006.
  • Hạng mục thi công: Lắp đặt đường ống DN400, DN500; Xử lý chống thấm bể hiếu khí.

1 |