Lĩnh vực hoạt động
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐOÀN NGOẠI GIAO HÀ NỘI
(16/11/2009)
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Hancorp
  • Địa điểm xây dựng: Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội
  • Thời gian thực hiện: 2008 - 2010.
  • Hạng mục thi công: Hệ thống đường nội bộ; hệ thống thoát nước mưa, nước thải .

 

 

 

1 |