Lĩnh vực hoạt động
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
Đáp ứng nhu cầu cần thiết của thị trường về việc phát triển các công trình hạ tầng trong tương lai, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak đã đầu tư nhiều thiết bị thi công hạ tầng hiện đại. Hiện nay, Công ty đang tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng trên phạm vi cả nước.
1 |