Lĩnh vực hoạt động
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng
(09/04/2016)
  • Tên chủ đầu: Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng
  • Tên công trình:Thi công phần móng, phần kết cấu thân thuộc Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng
  • Thời gian thi công: 12/2015 - 6/2016

1 | 2 | 3 |