Lĩnh vực hoạt động
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY XI MĂNG THĂNG LONG
(16/11/2009)
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long.
  • Địa điểm xây dựng: Hoành Bồ – Quảng Ninh.
  • Thời gian thực hiện: 2007.
  • Hạng mục thi công: Tháp trao đổi nhiệt, lò quay, hệ thống làm nguội Clinker & Hệ thống vận chuyển của công đoạn 008.    

1 |