Lĩnh vực hoạt động
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG, HÀ TĨNH
(01/07/2010)
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng.
  • Địa điểm xây dựng: Vũng áng, Hà Tĩnh.
  • Thời gian thực hiện: 2010.
  • Hạng mục thi công: Thi công cọc khoan nhồi .

 

 

1 |