Lĩnh vực hoạt động
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở CAO TẦNG N04B - KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO, HÀ NỘI
(16/11/2009)

(Hình ảnh được cập nhật đến ngày 21/08/2015)

- NẰM TRONG QUẦN THỂ DỰ ÁN “ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI

- Địa điểm: Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội.

- Tổng diện tích quần thể dự án "Đoàn Ngoại giao - Hà Nội" xây dựng: 59 ha.

            + 19,9 ha để xây dựng trụ sở sứ quán, trụ sở cơ quan đại diện và tổ chức Quốc tế.

            + 13,6 ha để xây dựng khu nhà ở cao tầng kinh doanh.

            + 25,5 ha để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Dự án Xây dựng khu nhà ở cao tầng N04B do LANMAK làm Chủ đầu tư:

            + Tổng diện tích: 6.036 m2

            + Mật độ xây dựng: 39,92 %

            + Diện tích xây dựng: 2.410 m2

            + Tổng diện tích sàn: 80.683 m2

            + Chiều cao: 28 tầng + 2 tầng hầm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 |