Giới thiệu
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
NGUỒN NHÂN LỰC
(16/11/2009)

 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak sở hữu nguồn nhân lực giàu chất xám, có bề dầy kinh nghiệm, trình độ tay nghề và tính kỷ luật cao. Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, trình độ và khả năng của đội ngũ nhân viên. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển bền vững của Lanmak.

 

Bên cạnh đội ngũ các nhân viên cố định, Lanmak luôn được hỗ trợ bởi nhóm các cộng tác viên là những chuyên gia trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

- Tổng số: 2.854 người

 Trong đó:

- Kỹ sư xây dựng: 128 người

- Kỹ sư Kinh tế xây dựng: 25 người

- Kỹ sư cầu đường: 05 người

- Kiến trúc sư: 05 người

- Kỹ sư thủy lợi: 05 người

- Kỹ sư điện, nước: 20 người

- Kỹ sư trắc địa: 10 người

- Kỹ sư địa chất: 05 người

- Kỹ sư vận tải: 03 người

- Kỹ sư máy xây dựng: 04 người

- Cử nhân kế toán: 30 người

- Nhân viên khác: 40 người

- Công nhân lành nghề: 2113 người

- Lao động phổ thông: 501 người

 


 

Các tin đã đưa
1 |