Giới thiệu
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK

 

 

 

Với mục tiêu trở thành một “Nhà đầu tư, nhà thầu chuyên nghiệp”, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak đã đề ra những định hướng phát triển cụ thể như sau:

1.    Quyết tâm trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; thi công xây lắp các công trình dân dụng & công nghiệp...

2.    Tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác mạnh và tập đoàn kinh tế để nâng cao vị thế của doanh nghiệp.

3.   Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến, đầu tư trang thiết bị hiện đại, không ngừng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực của Công ty. Tiếp tục tăng trưởng mạnh về các chỉ tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu, lợi nhuận; Hoàn thành mọi mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4.   Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng công trình, xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hoá doanh nghiệp.

5.   Không ngừng gia tăng giá trị cho các cổ đông và đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

6.   Duy trì và khẳng định thương hiệu Lanmak trên thị trường bằng việc hoàn thành các dự án đầu tư; các công trình thi công xây lắp “An toàn, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ”.